Blog

Versíró pályázat

2021.04.08 13:00
Trepinszkiné T. Ági
Versíró pályázat

Vegyél részt a Gyöngybarlang Versenyíró Pályázatán!

Ragadj tollat vagy klaviatúrát, nézz a lelkedbe, szárnyalj és írj nekünk: alkoss, költs verseket! A legjobbnak ítélt 2 vers beküldői értékes "ásványos-gyöngyös" ajándékcsomagot kapnak. Egyet kérünk Tőled, hogy a versben a „Gyöngybarlang” szó szerepeljen, és ne a címben. Küldd el nekünk április 18-án vasárnap éjfélig „Versíró pályázat” tárggyal az uzlet@gyongybarlang.hu címre, az e-mailbe írd bele a nevedet és a telefonos elérhetőségedet, hogy értesíteni tudjunk, ha a Te versed lesz a két legjobbnak ítélt költemény egyike! Eredményhirdetés: 2021. április 28-án szerdán.

Versíró pályázat
Írj verset és nyerj értékes „ásványos-gyöngyös” ajándékcsomagot!


Minden emberben ott rejlik a romantika, kiből a boldogság, kiből a bánat, és valakiből a szerelem hozza ki. De életünk során egyszer-egyszer mindenkit megtalál. Bár a romantika számos művészeti ágban megjelent, a legburjánzóbban mégiscsak a költészetben élte és éli ki magát.

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta ünneplik, József Attila születésnapján. E jeles nap azon kevés ünnepek egyike, amely a Kádár-korszakban született és a rendszerváltás után is folytatódik. Magyarországon kívül a szomszédos országok magyarlakta területein is megünneplik. Irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, vagy akár versíró-versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.

A felfokozott életérzés kifejezése, a csalódottság, bánat, vagy éppen ezzel ellentétes forradalmi hevület, lángoló életöröm, már megihletett számos költőt, mely lenyűgöző költeményeket eredményezett. Megszámlálhatatlanul sok verset ihletett a szépség, a természet alkotta csoda is. Olvastad már József Attila: Gyöngy című költeményét? Vagy Kerecsényi Éva Gyöngyfűző című versét? Híres költőink a természet egyik legszebb ajándékával fejezik ki magukat.

Miután hozzánk is oly közel állnak a természet adta csodák, mint a költőköz, arra gondoltuk, hogy méltóképpen ünnepeljük meg mi is a magyar költészet napját. Eme nemes alkalomból versíró pályázatot hirdetünk: ragadj tollat vagy klaviatúrát, szárnyalj és írj nekünk! A legjobbnak ítélt 2 vers beküldői értékes "ásványos-gyöngyös" ajándékcsomagot kapnak:

Írj egy verset, amiben szerepel a „Gyöngybarlang” szó,
és küldd el nekünk az uzlet@gyongybarlang.hu címre 2021. április 18-án csütörtök éjfélig.

Egyet kérünk Tőled, hogy a versben a „Gyöngybarlang” szó szerepeljen, és ne a címben!

Pályázatodat 2021. április 18-án vasárnap éjfélig tudod beküldeni az uzlet@gyongybarlang.hu e-mail címre, értesítési telefonszám és a neved feltüntetésével. Eredményhirdetés 2021. április 28-án szerdán! Részletek és részvételi feltételek lentebb, a kép alatti részben.


Ne habozz, inkább alkoss: és zsebelj be egy értékes ajándékcsomagot! Kedvcsinálónak mi is írtunk egy kis szösszenetet, fogadd szeretettel:

Gyöngyöcske

Sötét barlangban lépdelve,
Egyre beljebb, mélyebbre,
Csillogás és ragyogás vár odabent reám,
Ott talállak téged gyönyörű csodám.

Ragyogsz boldogan a markomban,
Enyém lettél halomban,
Én már el nem engedem,
Gyöngybarlangom megleltem.

A "Gyöngybarlang Versíró Pályázat" részvételi feltételei

1. A Versíró Pályázat időtartama, szervezője és adatkezelője

Verseket beküldeni 2021. április 18-án vasárnap éjfélig lehet. A Versíró Pályázat szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Mézédes Otthon Kft. (Cg.: 13-09-144973, Asz.: 22986511-2-13, Szh.: 1042 Budapest, Árpád út 52., NAIH Engedély: NAIH-95622), továbbiakban Szervező.


2. A Versíró Pályázaton részt vevő személyek és a részvétel feltételei

Jelen Versíró Pályázaton kortól függetlenül részt vehet minden kizárás alá nem eső természetes személy (továbbiakban Pályázó), aki a pályázat időtartama alatt, legkésőbb 2021. április 18-án éjfélig elküldi a "Gyöngybarlang" szót tartalmazó tetszőleges terjedelmű és témájú versét az uzlet@gyongybarlang.hu címre. Az e-mailbe írd bele a neved és a telefonszámod, az e-mail tárgyába pedig ezt kérjük beírni: Versíró pályázat. A Gyöngybarlang szó a vers szövegében bárhol (akár többször is) szerepelhet, kivéve a címét (úgy túl könnyű lenne). A téma tetszőleges, de azért örülnénk neki, ha az ásványokról vagy a gyöngyökről (a legjobb persze, ha mindkettőről) is szó esne benne. Egy pályázó több verssel is pályázhat, azaz bármennyi verset beküldhet.

A pályázaton nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói. A pályázaton való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A pályázaton történő részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.


3. Értékelés és eredményhirdetés

A beküldött pályaműveket a Gyöngybarlang munkatársai fogják elemezni és értékelni. Az általuk legjobbnak ítélt 2 vers írója egy-egy értékes ásványos-gyöngyös ajándékcsomagot kap. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adóterheket a Szervező viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a nyertest nem terheli. Az eredményhirdetésre 2021. április 28-án kerül sor a Szervező fióktelephelyén (Gyöngybarlang Üzlet, 1041 Budapest, Templom u. 1.), a nyerteseket telefonon értesítjük (ezért is fontos, hogy a versedet tartalmazó e-mailbe írd be a neved és a telefonszámod).


4. A nyeremények átadása, átvétele

A Versíró Pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. Egy győztes pályázó csak egy alkalommal egy ajándékcsomagot kaphat. A nyereményt GLS futárszolgálattal adjuk fel a nyerteseknek az eredményhirdetést követen.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Versíró Pályázatból azon Pályázót, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek. A nyertesek az általuk e-mailben megírt telefonszámukon, illetve az e-mail címükre kiküldött levélben kapnak tájékoztatást az eredményhirdetést követő 1 munkanapon belül. Amennyiben a győztes Pályázó telefonon nem elérhető, illetve az e-mailes értesítés kiküldését követő 48 órán belül az értesítést nem igazolja vissza, úgy a Szervező tartalék nyertest jelöl ki. A Pályázó nyertessége esetén nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja.

A Szervező kizárhatja a Versíró Pályázatból azt a Pályázót, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Pályázó egyéb okból nem felel meg a jelen részvételi szabályzatban írt feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.


5. Adatkezelés, adatvédelem

A pályázaton résztvevő minden Pályázó a részvételével automatikusan elismeri, hogy teljes körűen megismerte és megértette a jelen Részvételi szabályzatot, valamint a Gyöngybarlang Adatkezelési Szabályzatát, és ezeket feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a Mézédes Otthon Kft. szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végzi. Adatkezelő: Mézédes Otthon Kft. (Cg.: 13-09-144973, Asz.: 22986511-2-13, Szh.: 2016 Leányfalu, Akácos út 33/b., NAIH Engedély: NAIH-95622).

A Pályázó a pályázaton való részvételével hozzájárul, hogy a Mézédes Otthon Kft. a Pályázó személyi adatait és személyes jellegű információit (név, e-mail cím, telefonszám) díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje, továbbá saját marketingtevékenysége során felhasználja. A Pályázók, mint a beküldött versek szerzői hozzájárulnak, hogy verseiket nevükkel együtt közzé tegyük a Gyöngybarlang weboldalán és Facebook oldalán.

A Pályázó a pályázat teljes időtartama alatt leiratkozhat a Pályázatról, és kérheti regisztrációja törlését az uzlet@gyongybarlang.hu címen. A Pályázó egyúttal tudomásul veszi, hogy amennyiben kérelmére a Pályázat érvényes időtartamának befejezése előtt következik be személyes adatainak törlése, akkor a Pályázónak a Versíró pályázaton való részvétele – a nyereményre való jogosultságával együtt – megszűnik.


6. Kizárás a Versíró Pályázatból

A Szervező jogosult kizárni a Pályázatból azt a Pályázót, aki a Versíró Pályázaton tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Versíró Pályázatból az, aki más által írt költeményt küld be a saját nevében, illetve más személy nevében vesz részt a megmérettetésben (a tényleges szerző személyének előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). Valamint automatikusan kizárásra kerülnek az obszcén, trágár szövegeket tartalmazó pályaművek beküldői is.

A Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező fenntartja a jelen részvételi szabályzat módosításának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Versíró Pályázattal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.

Sok sikert kíván minden pályázónak a Gyöngybarlang csapata, várjuk a költeményeket egészen április 18-án vasárnap éjfélig!

Trepinszkiné T. Ági, Holisztikus tanácsadó
Copyright © 2021 Gyöngybarlang®